Home

Inflatie Nederland CBS

Consumentenprijzen waren in 2020 gemiddeld 1,3 procent hoger dan in 2019, maakt het CBS bekend. Een jaar eerder was de prijsstijging nog 2,6 procent. Ondanks de daling van de inflatie behoorde de prijsstijging in Nederland in het afgelopen jaar opnieuw tot een van de hoogste in de eurozone Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in april 1,7 proc ent duurder dan een jaar eerder, in maart was dat nog 1,9 proc ent. De inflatie in de eurozone nam toe van 1,3 naar 1,6 proc ent Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in mei 2,0 procent duurder dan een jaar eerder, in april was dat nog 1,7 pr ocent. De inflatie in de eurozone nam toe van 1,6 naar 2,0 pr ocent Hoe hoog is de inflatie van de consumentenprijzen (CPI is consumentenprijsindex)? Deze tabel geeft de inflatie (die wordt gemeten als de procentuele verandering van de ConsumentenPrijsIndex ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor) weer voor de afgelopen maanden en paar jaar. Consumentenprijzen; prijsindex 2015=10

Inflatie 1,3 procent in 2020 - CB

Inflatie Bonaire -3,2 procent in eerste kwartaal 2021. 21-4-2021 15:30. 53,5 procent meer nieuwbouwwoningen verkocht in vierde kwartaal 2020. 12-4-2021 00:00. 1,9 %. Inflatie stijgt naar 1,9 procent in maart. 8-4-2021 06:30. Afzetprijzen industrie 0,6 procent hoger in februari. 30-3-2021 06:30 Biggest house price increase in almost 20 years. 22/03/2021 15:00. Inflation rate rose to 1.8 percent in February. 04/03/2021 15:00. Manufacturing output prices over 2 percent down in January. 26/02/2021 15:00

De CPI geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens. Jaarmutatie CPI, afgeleid De reeks jaarmutatie CPI, afgeleid is de jaarmutatie CPI exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies De Nederlandse CPI wordt bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS geeft maandelijks een nieuwe waarde af. Ook in Nederland is de CPI de belangrijkste indicator van inflatie: als er in Nederland gesproken wordt over de inflatie, dan wordt vaak de procentuele wijziging van de CPI bedoeld De inflatie in Nederland is weer wat aangetrokken in september, vergeleken met de maand augustus. Vorige maand waren goederen en diensten gemiddeld 1,1 procent duurder dan een jaar eerder...

Een belangrijke taak van het CPB is het maken van prognoses voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie op korte, middellange en lange termijn. De kortetermijnramingen hebben betrekking op het lopende en het volgende jaar. De middellange termijn is 4 à 5 jaar (1 kabinetsperiode) en de lange termijn beslaat 20 à 40 jaar en soms nog meer. De inflatie is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) en is de belangrijkste inflatie-indicator voor de meeste landen. Er worden twee overzichten gepresenteerd: de jaarinflatie per jaar voor Nederland - de december CPI wordt vergeleken met de december CPI van het jaar ervoor; de gemiddelde inflatie per jaar voor Nederland - het gemiddelde van de 12 maandelijkse inflatiecijfers van een kalenderjaa Nederlandse huishoudens hebben afgelopen januari gemiddeld 1,6 procent meer betaald voor goederen en diensten dan een jaar eerder. Daarmee trok de inflatie flink aan ten opzichte van de voorgaande.. Tabel - actuele inflatie Nederland (CPI) - laatste 12 maanden. inflatie (maandbasis) inflatie. inflatie (jaarbasis) inflatie. april 2021 - maart 2021. 0,44 %. april 2021 - april 2020. 1,88 % StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar

Inflatie oktober 2,7 procent

De inflatie is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI). Er worden twee inflatiecijfers getoond: de jaarinflatie 2019 - de december CPI van 2019 wordt vergeleken met de december CPI van het jaar dat eraan vooraf gaat; de gemiddelde inflatie 2019 - het gemiddelde van de maandelijkse inflatiecijfers van 201 In Nederland wordt de CPI bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS publiceert maandelijks de Nederlandse CPI. Als er gesproken wordt over de inflatie, dan wordt in Nederland vaak de procentuele wijziging van de CPI bedoeld. Voor meer informatie over de Nederlandse CPI, klik hier

CBS: Inflation rate Caribbean Netherlands still low - BES

Inflatie blijft 1,9 procent in april - CB

 1. Meest recente CPI Nederland(inflatie cijfer) 2,127 % Als we praten over deinflatie in Nederland, wordt vaak de inflatie op basis van de consumentenprijsindex bedoeld, kortweg de CPI. De Nederlandse CPI geeft de prijsontwikkeling weer van een standaardpakket aan goederen en diensten die Nederlandse huishoudens aanschaffen voor consumptie
 2. De inflatie kwam volgens het CBS vorig jaar uit op 'slechts' 1,3 procent, terwijl de huizenprijzen alsmaar verder omhoog gaan. Een uitleg over hoe dat zit
 3. Inflatie in Nederland. Nagenoeg rond hetzelfde moment kopt de NOS met een titel die niet tot optimisme leidt: Inflatie loopt op naar hoogste niveau in bijna anderhalf jaar. De prijzen van goederen en diensten stegen afgelopen maand met 2,1 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 4. Wanneer u op HICP Nederland plus jaar in de inflatietabel klikt, dan krijgt u een pagina met de historische geharmoniseerde inflatiecijfers van Nederland gedurende het betreffende jaar te zien. Met behulp van de tabs kunt u switchen tussen het historische HICP inflatie overzicht en het historische CPI inflatie overzicht
 5. der te verdienen, zodat het..

Lage inflatie in Nederland Jan Walschots gepubliceerd op cbs.nl CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Lage inflatie door samenloop van oorzaken 3 3. Voedingsmiddelen, alcohol e Tabel - 2017 inflatie Nederland (CPI) inflatie (maandbasis) inflatie. inflatie (jaarbasis) inflatie. januari 2017 - december 2016. -0,36 %. januari 2017 - januari 2016. 1,66 % De inflatie in september leefde weer op in Nederland na een flinke dip in augustus. Daarmee lijkt er geen sprake van een dalende trend Inflatie cijfers Nederland - HICP. Zoals beschreven op de pagina met algemene informatie over inflatie, is HICP de afkorting van de Harmonized Indices of Consumer Prices, of te wel geharmoniseerde consumentenprijsindex.Dit is een consumentenprijsindex die speciaal is ontwikkeld om de verschillende inflatiecijfers van de lidstaten van de Europese Unie met elkaar te kunnen vergelijken

Inflatie stijgt naar 2,1 in mei - cbs

CBS: inflatie kwam in 2020 uit op 1,3 procent. De consumentenprijzen stegen vorig jaar gemiddeld met 1,3 procent tegen 2,6 procent een jaar eerder. Ondanks de daling van de inflatie behoorde de. CBS: inflatie kwam in 2020 uit op 1,3 procent. DEN HAAG (ANP) - De consumentenprijzen stegen vorig jaar gemiddeld met 1,3 procent tegen 2,6 procent een jaar eerder. Ondanks de daling van de. Europese inflatie-index (HCIP) Nederland kent één van de hoogste inflatieniveau's van Europa. Bron: CBS. Zoals op de bovenstaande tabel te zien is behoort Nederland tot de top van landen waar. CBS: 'Inflatie is mogelijk half procent lager' De inflatie in Nederland kan in werkelijkheid flink lager zijn dan het officiële cijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zegt STEVEN KEUNING van dit bureau.... LUCAS VAN GRINSVEN 5 december 1998, 0:0

Hoe hoog is de inflatie van de consumentenprijzen - CB

Prijzen - CB

Prices - CB

 1. Prijsontwikkeling van groenten drukt de inflatie in Nederland. Consumentengoederen en -diensten waren in augustus 0,7 procent duurder dan vorig jaar, meldt het CBS. Dat is de laagste inflatie na november 2016. In juli was de prijsstijging nog 1,7 procent. De scherpe daling van de inflatie in augustus was de grootste in 11 jaar
 2. Jaarlijks stijgen de prijzen in Nederland door inflatie. Dat heeft ook effect op onze kosten. Daarom verhogen wij jaarlijks op 1 oktober onze abonnementsprijzen. Hiervoor gebruiken wij het inflatiepercentage dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vaststelt. Dat noemen we inflatiecorrectie. Deze geldt als: Je abonnement is ingegaan.
 3. DEN HAAG - De inflatie in Nederland is afgelopen maand opgelopen. Goederen en diensten waren in de maand mei gemiddeld 2,1 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de.
 4. Meting. De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens
 5. De inflatie in Nederland is in september niet veranderd. Net als in de voorgaande 2 maanden waren de prijzen voor consumenten gemiddeld 2,3 procent hoger dan een jaar eerder. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekendgemaakt.
 6. Nederland hoogste inflatie eurozone. Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in februari 1,9 procent duurder dan een jaar eerder, in januari was dat nog 1,6 procent
 7. De binnenlandse economie in Nederland ontwikkelt zich krachtig. Toch zal de bbp-groei door een verslechtering van de handelsbalans vertragen. Hogere olieprijzen, het handelsconflict, de krappe arbeidsmarkt en btw-verhogingen zorgen allemaal voor een hogere inflatie

Goedkopere voedingsmiddelen hebben ertoe bijgedragen dat de Nederlandse inflatie in maart onder de 2% is gebleven. Over heel 2020 stegen de consumentenprijzen voor voedingsmiddelen in Nederland nog met 2%. Met name in maart, Volgens de CBS-peiling liggen de prijzen van de aardappelen in de winkel bijna 20% onder het niveau van vorig jaar De inflatie in Nederland steeg in april naar 1,6 procent. Een maand eerder waren de prijzen van goederen en diensten voor de consument nog 1,1 procent hoger dan een jaar eerder Inflatie loopt op door stijgende brandstofprijzen. DEN HAAG (ANP) - De inflatie in Nederland is afgelopen maand opgelopen. Goederen en diensten waren in de maand mei gemiddeld 2,1 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) steeg in augustus naar 0,2 procent, meldt CBS. In juli waren goederen en diensten voor de consument nog 0,2 procent goedkoper dan een jaar eerder. De inflatie is al geruime tijd laag. Vakanties en benzine verhogen inflatie De inflatie steeg vooral door duurdere verblijven op vakantieparken in Nederland enRead Mor

Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963 - CB

Nederland: coronavirus halveert economische groei

Het CBS bepaald hoeveel ieder product meetelt bij de berekening van het samengestelde prijsindexcijfer, om dit gewogen gemiddelde te berekenen worden er wegingsfactoren gebruikt. Vanaf 1990 is de inflatie langzaam gedaald, toen de euro werd ingevoerd steeg deze weer Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant

No category Lage inflatie in Nederland De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in maart 0,6 procent. In februari waren de prijzen voor consumenten ook 0,6 procent hoger dan een jaar eerder. De inflatie ligt nu ruim een halfjaar ongeveer op hetzelfde niveau. Dat maakt CBS bekend. Inflatie in Nederland blijft hoger dan in eurozone Naast de consumentenprijsindex (CPI) stelt CBSRead Mor De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens CBS: inflatie Nederland in februari iets hoger (Novum/Betten) - De inflatie is in februari 2007 uitgekomen op 1,5 procent. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. De inflatie is in januari 2010 uitgekomen op 0,8 procent. Dit is 0,3 procentpunt lager dan in december. Daarmee is de inflatie voor het eerst sinds vijf maanden gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De daling in januari is vooral het gevolg van de aanpassing van de tarieven van energie in die maand

Inflatie voor het eerst in 30 jaar negatief | Reizen

Inflatie Nederland actuele en historische CPI cijfer

Consumentengoederen en -diensten waren in april 1,9 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In maart was de # inflatie ook 1,9 procent. Vooral de prijsontwikkeling van motorbrandstoffen had een opwaarts effect op de inflatie in april. Motorbrandstoffen waren 18,3 procent duurder dan een jaar eerder Figuur 4: Reële lonen stijgen weer Bron: CBS. Dit jaar zal de consument wel weer gaan meedoen en stijgt de consumptie naar verwachting met 1¼%. De cao-lonen gaan omhoog terwijl de inflatie gemiddeld negatief is, waardoor de reële lonen relatief hard zullen stijgen. Ook de toename van de werkgelegenheid draagt bij aan een hoger beschikbaar. Inflatie loopt op naar hoogste niveau in bijna anderhalf jaar Tweet Net als in veel andere landen in de wereld loopt in Nederland de inflatie verder op. De prijzen van goederen en diensten stegen afgelopen maand met 2,1 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

De inflatie heeft niet direct invloed op jouw beleggingen. Echter is het natuurlijk wel zo dat als je niets doet je geld bij inflatie minder waard word. Stel je haalt op je beleggingen 7% rendement en de inflatie was 2% dan ben je er nog 5% op vooruit gegaan. Had je niet belegt en was de inflatie wel 2% dan was je vermogen met 2 Het CBS stelt sinds maart 1997, naast de nationale consumenten-prijsindex, ten behoeve van de Europese Unie (EU) ook de geharmoniseerde consumentenprijsindex van Nederland samen. De geharmoniseerde index dient voor vergelijkingen binnen de Europese Unie, maar is minder geschikt om de nationale inflatie weer te geven De inflatie in Nederland is vorige maand opnieuw gestegen. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend. De inflatie, de mate waarin de prijzen van goederen en diensten toenemen, kwam in april uit op 0,6 procent

Het CBS Corp. publiceert vandaag een artikel over de achtergronden bij de lage inflatie. Hierin wordt de inflatie over het jaar 2014 vergeleken met de inflatie in eerdere jaren. De inflatie in 2014 was opmerkelijk laag, doordat de lage prijsontwikkeling breed voorkomt in de verschillende clusters van goederen en diensten De inflatie loopt op. In Nederland ligt het prijsniveau gemiddeld 2 procent hoger dan een jaar geleden, schrijft de Volkskrant. Om precies te zijn: een mandje boodschappen is in mei 2,1 procent. Inflatie is dus waardevermindering van geld, uitgedrukt in een percentage. Hierdoor heeft inflatie ook direct invloed op uw koopkracht. U zult dit dus merken in de portemonnee omdat u minder waar krijgt voor uw geld. Toch is een lichte inflatie goed voor de economie. In Nederland is de Europese Centrale Bank verantwoordelijk voor de. Nederland doet veel te somber over de eigen welvaart. Dat concludeert althans het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een donderdag verschenen publicatie. 'Het idee dat Nederlanders al decennia niet profiteren van de economische groei lijkt onderdeel van het collectieve bewustzijn geworden te zijn', schrijven de statistici

Nederlandse inflatie stijgt: spullen worden duurder RTL

CBS Nederland presenteert voorlopige inflatie cijfers. 20 april 2012 - 12:14am — Webmaster . Inflatie op Caribisch Nederland in eerste kwartaal 2012 eindelijk lager. De inflatie op de eilanden van Caribisch Nederland is in het eerste kwartaal van 2012 een stuk lager dan in het voorgaande kwartaal Nederlanders waren in maart in doorsnee 1,9 procent meer kwijt dan een jaar eerder voor de producten en diensten die ze kochten. Daarmee steeg de inflatie licht ten opzichte van februari, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat kwam vooral doordat benzine en andere brandstoffen duurder waren dan een jaar eerder, toen olieprijzen door de coronacrisis hard daalden Door inflatie wordt geld minder waard. Een euro is nu meer waard dan een euro over 10 jaar. Deze berekening toont hoeveel een bepaald geldbedrag nu, door inflatie, over een aantal jaren nog waard is.. De berekening toont ook hoeveel dit bedrag dan nu vertegenwoordigd (waard is). Ook kan - door een jaartal in het verleden in te voeren - de inflatie t.o.v. het verleden berekend worden De inflatie in juli daalde naar min 0,3 procent, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen. Statistisch gezien is deze negatieve inflatie bijzonder, maar waarschijnlijk slechts van korte duur. De kans is groot dat de inflatie volgende maand of die erna weer boven de nul uitkomt, tenzij de olieprijzen deze maand nog verder dalen CBS: Inflatie blijft laag. De inflatie in mei was 0,8 procent. Na een stijging in april is de inflatie terug op het niveau van maart. Goedkopere vakanties en voedingsmiddelen verlaagden de inflatie. Autobrandstoffen werden duurder. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB augustus uur Laagste inflatie sinds 1987 Inflatie duikt naar 0,2 procent Prijsdaling gas verlaagt inflatie met 1,0 procentpunt Huurstijging is 2,8 procent De inflatie is in juli 2009 op 0,2 procent uitgekomen. Dat is de laagste inflatie sinds december In juni was de inflatie nog 1,4 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is recent met nieuwe cijfers gekomen over de verkoop van bestaande koophuizen. Uit dit onderzoek blijkt dat er in de maand augustus 2020, de prijzen van bestaande koopwoningen zijn gestegen met ruim 8 procent, vergeleken met diezelfde periode in 2019. Het CBS heeft dit naar buiten gebracht, in [ De consumentenprijzen stegen vorig jaar gemiddeld met 1,3 procent tegen 2,6 procent een jaar eerder. Ondanks de daling van de inflatie behoorde de prijsstijging in Nederland in het afgelopen jaar. Nederlandse inflatie blijft stijgen. (ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn ook in maart in een hoger tempo gestegen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau. Bron: CBS 2019. Door deze twee voorbeelden ziet u dat het budgetaandeel een vrij onzichtbare, maar belangrijke rol speelt. Twee producten met hogere prijsstijgingen dan de inflatie die het Nibud hanteert

CPB.n

De inflatie in Nederland is in mei gedaald naar 1,1 procent. Een maand eerder werd door consumenten voor goederen en diensten nog 1,6 procent meer betaald dan een jaar eerder De inflatie in Nederland is in mei 2021 gestegen naar 2,1%. Dat betekent dat consumentenprijzen voor goederen en diensten in mei gemiddeld 2,1% hoger lagen dan in mei 2020. Dat meldt het CBS in de maandelijkse update van de consumentenprijsindex CPI. Voedingsmiddelen duurder

Historische inflatie Nederland - historische CPI inflatie

Nederland heeft het hoogste inflatiecijfer van alle 17 Eurolanden. De inflatie was met gemiddeld 3,2 procent in februari zelfs fors hoger dan de 1,8 procent die de Eurozone gemiddeld had. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De inflatie (geldontwaarding) in Nederland lag de laatste maanden op het hoogste niveau in tien jaar Nederlandse inflatie duikt onder 0. Goederen en diensten voor consumenten zijn in Nederland voor het eerst in bijna dertig jaar goedkoper geworden dan een jaar eerder. De Nederlandse inflatie in juli daalde naar min 0,3 procent, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend. De inflatie werd vooral gedrukt doordat. Inflatie stijgt naar 1,9 procent in maart Consumentengoederen en -diensten waren in maart 1,9 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In februari was de inflatie 1,8 procent. De stijging.. Daarnaast berekent het CBS de inflatie ook op basis van de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP), zodat een vergelijking kan worden gemaakt met de inflatie in andere EU-lidstaten. Op basis van de HICP kwam de inflatie in Nederland in december 2016 uit op 0,7% (0,4% in november)

Inflatie in januari stijgt naar 3 procent - hoogste in

Inflatie fors hoger in januari - spaarder is flink de klo

(Bron CBS - 2019) HICP, eerste Het prijzendashboard geeft een beeld van de inflatie in Nederland. Een vergelijkbaar dashboard is niet beschikbaar voor de andere Europese landen. De consumentenprijsindex die in het dashboard is opgenomen is de reeks volgens nationale definitie AMSTERDAM - Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de inflatie in Nederland hoger is dan gemiddeld in de rest van de eurozone. De inflatie in Europa is gemiddeld 1,8 procent, in Nederland ligt dit procentueel cijfer op 3,2 procent. Dat Nederland tot de landen behoort met de hoogste inflatie De inflatie in de eurozone is met 0,1 procentpunt gestegen naar 2,7 procent en bleef in september hoger dan de inflatie in Nederland, aldus het CBS. Hier zou content moeten staan van bijv Inflatie achter grootste huurverhoging in Nederland in zes jaar september 7, 2020 door admin In juli verhoogden Nederlandse verhuurders de huren met gemiddeld 2,9 procent - de grootste stijging sinds 2014 en hoger dan het gemiddelde van 2,7 procent van de afgelopen tien jaar, meldt het CBS maandag Inflatie in Nederland lager dan in de eurozone. Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent CBS ook de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP). De inflatie in Nederland volgens de HICP daalde, van 0,1 procent in augustus naar -0,1 procent in september. De inflatie in de eurozone steeg naar 0,4 procent

Lastenverzwaringen dreven inflatie op

Inflatie is een stijging van het algemeen prijspeil. Het tast de koopkracht aan, maar stimuleert ook tot het sneller aanschaffen van producten terwijl Nederland juist een renteverhogende ECB nodig heeft Tegelijk kwam het Nederlandse CBS gisteren met haar groeiverwachting voor 2019. Het CBS verwacht 2,5% economische groei en 2,4% inflatie. ECB in onmogelijke spagaat Om de Nederlandse inflatie in te dammen moet de ECB stoppen met geld printen en de rente verhogen

De inflatie is in september 2011 gestegen naar 2,7 procent. In augustus 2011 was de inflatie nog 2,6 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De inflatie is vooral toegenomen door de prijsontwikkeling van kleding. In september was kleding 3,2 procent duurder dan een jaar eerder. De prijs van benzine had ook een verhogend effect op de inflatie inflatie 2013, inflatie 2012, inflatie berekenen, inflatie cbs, inflatie nederland 2013, inflatie betekenis, inflatie nederland, inflatie eurozone, inflatie 2014. Om de inflatie te bepalen, wordt gekeken hoeveel de CPI in een bepaalde periode procentueel is gestegen ten opzichte van de CPI in een voorgaande periode. Bij een daling van de prijzen spreken we van deflatie (negatieve inflatie). Op deze pagina ziet u de actuele en historische CPI inflatie cijfers van Verenigde Staten Verschil inflatie Nederland en eurozone wordt kleiner. Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent CBS ook de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP). De inflatie in Nederland volgens de HICP steeg, van -0,1 procent in september naar 0,3 procent in oktober. De inflatie in de eurozone steeg naar 0,5 procent De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) is op de drie eilanden van Caribisch Nederland in het derde kwartaal van 2015 negatief. Op Bonaire en Sint-Eustatius was dat al zo in de eerste twee kwartalen. Op Saba is de inflatie dit kwartaal voor het eerst negatief. Dit maakt CBS bekend. Inflatie Bonaire niet verander

Inflatie en Deflatie: Oorzaken en Gevolgen (Uitleg)
 • Norden befolkning.
 • Bitcoin anonym kaufen Schweiz.
 • Avverkning utan anmälan.
 • 20 % moms.
 • How to buy YFI token.
 • Leva 1:30.
 • Huawei Wallet Sverige.
 • Loonsverhoging 2021 detailhandel.
 • Aragon ACL.
 • Inkoop nikkel.
 • Foreign fintech companies in China.
 • Evolution Gaming riga.
 • Amazon marketing agency.
 • Growing markets 2021.
 • SpiraTeam.
 • Coursera Statistics.
 • Does Square pay a dividend.
 • Teori PEMBANGUNAN ekonomi.
 • Äldreboende Jönköping råslätt.
 • Nature of transaction in service business.
 • Hyra ut bostad skattefritt 2021.
 • Bitcoin Cryptocurrency book by Zeeshan ul Hassan Usmani.
 • Data entry examples.
 • Bruttozinsertrag berechnen.
 • GNT crypto.
 • Cape Town Airport.
 • Delårsrapport kommun.
 • Sevenseas Venture Capital Bank.
 • Bilolycka Sundsvall.
 • Online investment in Sri Lanka.
 • SHH Bostad Borstahusen.
 • K3 Spark mineral.
 • PuzzleFast.
 • RY yahoo finance.
 • Music hall cryptogram.
 • MoneyPool ohne PayPal Konto.
 • Bäddsoffa pocketresår.
 • David Koch net worth 2020.
 • Bitcoin bank мнения.
 • Fiatleak vet.
 • Svart tangent ess.