Home

Indexcijfer 2021

Looncriteria 2021 kennismigranten - SDP Werkt!

Our lowest ever prices · 12 Year warranty · Free Smart Contro

2021 januari: 107,62: 105,85: 1,6: 1,2: 000000 Alle bestedingen 2021 februari: 108,57: 106,77: 1,8: 1,5: 000000 Alle bestedingen 2021 maart: 108,87: 107,05: 1,9: 1,5: 000000 Alle bestedingen 2021 april* 109,36: 107,53: 1,9: 1,5: Bron: CBS Het indexcijfer van de consumptieprijzen kan worden bepaald als honderd maal de verhouding tussen de waargenomen prijzen van een waaier van goederen en diensten op een gegeven ogenblik en de prijzen van dezelfde goederen en diensten, waargenomen onder dezelfde omstandigheden in de loop van de referentieperiode, die als vergelijkingsbasis wordt gekozen (3) nieuw indexcijfer = het (gezondheids)indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de verjaring van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst Bron: Fod Justitie, Vlaams woninghuurdecreet, Waals decreet betreffende de woninghuurovereenkomst en Brusselse huisvestingscod

Boiler Sale Now On - Local Next Day Installatio

 1. istratie, berekent dit gezondheidsindexcijfer sedert januari 1994 (ingevoerd bij koninklijk besluit van 24 december 1993)
 2. Index & Loon. Elke maand publiceren we hier een overzicht van de geldende index en de loonaanpassingen per paritair comité. Raadpleeg Index & Loo
 3. De jaarmutatie van de consumentenprijsindex (CPI) is een belangrijke indicator voor de inflatie en wordt berekend als de procentuele verandering van de CPI in de verslagmaand ten opzichte van een jaar eerder. 1,9 % Inflatie stijgt naar 1,9 procent in maart 8-4-2021 06:3
Door medewerkers van de ECB samengestelde macro

Volgens de huidige voorspelling van het planbureau zal de afgevlakte gezondheidsindex de spilindex overschrijden : Voorjaar 2022 Rekenkundige overschrijding op basis van de laatste 4 maanden : November 2021 Indexcijfer en prognose afgevlakte gezondheidsinde 22-4-2021 00:00. Inflatie Bonaire -3,2 procent in eerste kwartaal 2021. 21-4-2021 15:30. 53,5 procent meer nieuwbouwwoningen verkocht in vierde kwartaal 2020. 12-4-2021 00:00. 1,9 %. Inflatie stijgt naar 1,9 procent in maart. 8-4-2021 06:30. Afzetprijzen industrie 0,6 procent hoger in februari Indexcijfers GWW januari 2021; Indexcijfers GWW oktober 2018; Indexcijfers GWW april 2019; Indexcijfers GWW juli 2019; Indexcijfers GWW oktober 2019; Parking. Indexcijfers Parkeren oktober 2020; Indexcijfers Parkeren april 2021; Indexcijfers Parkeren april-2013; Indexcijfers Parkeren juli-2013; Indexcijfers Parkeren oktober-2013; Indexcijfers Parkeren januari-201 Het indexcijfer van de consumptieprijzen geeft het verloop weer van het prijspeil van een goederen- en dienstenpakket dat representatief is voor de uitgaven van de gezinnen. Sinds 2008 wordt om de twee jaar de samenstelling van de indexkorf getoetst aan het eventueel gewijzigde consumptiepatroon van de gezinnen

Het indexcijfer der consumptieprijzen van maart 2021 bedraagt 110,51 punten tegenover 110,21 punten in februari 2021, zijnde een stijging met 0,30 punt. De globale inflatie in maart 2021 tegenover maart 2020 bedraagt 0,89% 2021 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec; Bedrijfsinventaris: 124,47: 125,93: 126,31: 127,32: Bedrijfsgebouwen 167,97: 169.19: 170,21: 170,73: Woningen: 161,24: 161,36: 162,04: 163,4 Hoe hoog is de inflatie van de consumentenprijze 2021 1e kwartaal* 108,0: 1,4: 52101 Opslag 2019: 104,8: 1,4: 52101 Opslag 2020 1e kwartaal: 106,5: 1,5: 52101 Opslag 2020 2e kwartaal: 106,9: 1,8: 52101 Opslag 2020 3e kwartaal: 106,6: 2,0: 52101 Opslag 2020 4e kwartaal: 106,9: 1,9: 52101 Opslag 2020: 106,7: 1,8: 52101 Opslag 2021 1e kwartaal* 108,0: 1,4: 521011 Opslag in koelhuizen 2019: 104,0: 1,7: 521011 Opslag in koelhuizen 2020 1e kwartaal: 106,2: 2,

TOP 5 INSURANCE COMPANIES 202

Indexatie is een aanpassing van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud. Een indexering gebeurt op basis van het gezondheidsindexcijfer, een cijfer dat de Federale Overheidsdienst Economie elke maand berekent Indexcijfers op basis 2013: Maand: Index (1) Gezondheids- index (2) 4-maandelijks gemiddelde (3) 2021: januari: 109,97: 110,35: 107,86: februari: 110,21: 110,39: 107,9 Om een indexcijfer van 2013 en vroeger om te zetten naar de nieuwe basis dient dit met een coëfficiënt van 0,8170 te worden vemenigvuldigd. Indexcijfers 2021. Kies uw kantoor. Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service :: Wat is de postcode van uw gemeente Behorend bij Tendens Edu4all, Basisboek Bedrijfsrekene

Consumptieprijsindex Statbe

Gezondheidsindex Mei 2021 Mei = 110.99, afgevlakt 110.72. Ten opzichte van April steeg de afgevlakte gezondheidsindex met 0.14%. Ten opzichte van April daalde de afgevlakte gezondheidsindex met 0.14%. Gezondheidsindex Juni 2021 Nog geen gegevens beschikbaar, nieuwe gegevens op 29 Juni 2021. De voorspelling van. Indexcijfer der consumptieprijzen en inflatievooruitzichten in januari 2021 09-02-2021 Het merendeel van de lonen in de socialprofit evolueert volgens een mechanisme van automatische indexering

Tarieven 2021 - bericht 1 - WMO Jeugd Noord en Midden-Drenthe

Datum indexering per: Benodigd indexcijfer Huurverhoging; 1 juli 2021: 1 maart 2021: 1,9%: 1 juni 2021: 1 februari 2021: 1,8%: 1 mei 2021: 1 januari 2021: 1,6%: 1 april 2021 20-04-2021 CBS indexcijfers. Sinds 2001 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), in nauw overleg met de VNA, het indexcijfer van leaseprijzen in Nederland bij. Het indexcijfer geeft de stand weer van operationele leaseprijzen (maandbedragen) van voertuigen in Nederland,. Orlando Holidays from £519pp with Great Free Add-Ons. Book Today Indexcijfer der consumptieprijzen en inflatievooruitzichten (mei 2021) 10-05-2021 Het merendeel van de lonen in de socialprofit evolueert volgens een mechanisme van automatische indexering

Indexcijfers 2021 ACLV

 1. Indexcijfer der consumptieprijzen en inflatievooruitzichten in maart 2021 09-04-2021 Het merendeel van de lonen in de socialprofit evolueert volgens een mechanisme van automatische indexering
 2. Indexcijfer van de consumptieprijzen voor MEI 2021: INDEX = 259,37 (Basis 1981 = 100).
 3. Kwartaalreport. Ieder kwartaal publiceert bouwkostenindex een report met indexcijfers voor de verschillende gebouwgroepen (Woningbouw, Utiliteitsbouw, GWW, Parkeren en Sloop)

Federaal Planbureau - Indexcijfer der consumptieprijzen

Indexcijfer alimentatie. Elk jaar veranderen alimentatiebedragen op 1 januari met een percentage. Dat bepaalt de minister van Justitie en Veiligheid 2 maanden eerder. In 2021 gaan alle alimentatiebedragen met 3% omhoog. Vaststelling indexeringspercentage alimentatie Index van de consumptieprijzen, volgens basisjaar, COICOP nomenclatuur, per jaar en maand Filters: Datum : Laatste 13 Maand(Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020, Augustus 2020, September 2020, Oktober 2020, November 2020, December 2020, Januari 2021, Februari 2021, Maar Nieuwe bijdragetabel: hoeveel sociale bijdragen betaal je in 2021? Als zelfstandige betaal je maximaal 20,5% van je netto belastbaar inkomen aan sociale bijdragen. Hoeveel je uiteindelijke bijdrage voor 2021 exact zal bedragen, hangt af van je definitieve inkomen en van je aansluitingscategorie Troostwijk Index. Ontvang gratis de Troostwijk index met elk jaar de nieuwste indexcijfers.Voordat u de cijfers ontvangt dient u wel eenmalig een formulier invullen waarin u aangeeft dat u gebruik wil maken van deze dienst. Voorwaarden. Als u het formulier voor de Troostwijk Index niet heeft ingevuld is bronvermelding verplicht

Het indexpercentage voor de begroting 2021 wordt afgeleid van het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau (CPB) dat in juni 2020 is verschenen. Vervolgens bepalen wij de loon- en prijsmutatie voor 2021. De index voor goederen en diensten voor 2021 komt voorlopig uit op 1,5% ABEX index De ABEX-index weerspiegelt het nationaal gemiddelde en de evolutie van dit gemiddelde voor een welbepaalde periode. De ABEX -index is een samenvatting van de waarnemingen van de leden van een Commissie die op nationaal niveau actief is. Ze analyseert de kostprijs voor de bouw van gebouwen en privé-woningen. Uit deze gegevens, die over het [ Met de huurcalculator kunt u automatisch de nieuwe geïndexeerde huurprijs van uw woning laten berekenen

Het nieuwe jaar is in zicht en traditioneel gaat dit in heel wat sectoren gepaard met een aanpassing van de lonen. Wil u weten of uw sector in 2021 een index of een loonsverhoging kent ? Lees dan zeker verder. Loonsverhogingen De loonsverhogingen in een sector worden afgesproken in de zgn. loonakkoorden. Het startschot voor de loonakkoorden 2021-2022 werd nog niet gegeven Inflatie cijfers Nederland - CPI. Zoals beschreven op de pagina met algemene informatie over inflatie, is CPI de afkorting van de consumentenprijsindex.De CPI is de gemiddelde prijs van een standaardpakket goederen en diensten die door huishoudens uit een bepaald land aangeschaft kunnen worden voor consumptie Gezondheidsindex toepasselijk op alle huurprijzen. Voor de huurovereenkomsten die vanaf vandaag worden gesloten verdient het aanbeveling het indexcijfer op basis 2013 te gebruiken; de oudere huurovereenkomsten zullen verder worden geïndexeerd volgens de al bestaande basissen Met ingang van 1 januari 2021 gaan de vastgestelde bedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie met 3,0% omhoog. Stel uw ex-partner tijdig op de hoogte van het nieuwe bedrag Loonkostenindex van 2010 - 2021. Loonkostenindex van 2010 - 2020 Loonkostenindex van 2010 - 2019. Loonkostenindex van 2001 - 2015 Loonkostenindex van 1990 - 2003 . Let op: niet alle loonkostenelementen komen tot uitdrukking in de index

Op 18 november 2020 zijn de inkomensgrenzen voor passend toewijzen voor 2021 bekend gemaakt. De Tweede Kamer heeft op 8 december 2020 ingestemd met het wetsvoorstel Huur- en inkomensgrenzen (Kamerstuk 35518, nummer 2). Dit wetsvoorstel zal naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treden Op deze pagina vindt u meer informatie over de prijsindexcijfers. De indexcijfers zijn gebaseerd op percentages die externe partijen, voornamelijk het Centraal Planbureau, berekent

Een referte-indexcijfer bestaat uit het gemiddelde van opeenvolgende 'afgevlakte' indexcijfers. Voor de indexering op 1 januari 2021 vergelijkt men het gemiddelde van de viermaandelijkse gezondheidsindexcijfers van november en december 2020 met het gemiddelde van diezelfde maanden in 2019 Materiaalindex Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 : 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: Januari: 148,8: 151,0: 156,1: 158,5: 164,1: 170,5: 172.

Dit is het indexcijfer van de maand vóór de eerste betaling moet gebeuren. Vb. de eerste betaling moest in februari 2019 gebeuren. Dan is de basisindex die van de maand januari 2019; De huidige index: dat is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de maand waarin de nieuwe onderhoudsbijdrage moet betaald worden Het indexcijfer der lonen is nader omschreven in het Besluit van 28 september 1992, houdende begripsomschrijving van het indexcijfer der lonen (Stb. 1992, 507, voor het laatst gewijzigd bij besluit van 16 augustus 2003, Stb. 328)

Voor 2021 bedraagt het percentage van de indexering alimentatie 3%. Dit betekent dus dat het bedrag dat het afgelopen jaar betaald werd, vanaf 1 januari 2021 wordt verhoogd met 3%. U kunt hier het nieuwe alimentatiebedrag voor 2021 berekenen. Voorbeeldbrieven Artikel M. Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2021. De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 2021, 109.97 punten bedraagt, tegenover 109.49 punten in december 2020, hetgeen een stijding van 0.48 punt of 0.44 % betekent Opgelet: in de onroerende voorheffing is het aanslagjaar gelijk aan het inkomstenjaar. Voormeld overzicht geeft de aanslagjaren in de personenbelasting weer (vb. AJ 2018= inkomstenjaar 2017

Prijs aanpassen met prijsindexatie Ondernemersplein - KV

HUIDIGE ABEX INDEX = 878 (van toepassing van mei 2021 tot november 2021) De aanpassing van de verzekerde bedragen in de brandverzekering kunnen gekoppeld zijn aan de evolutie van het ABEX-indexcijfer, een indexcijfer dat twee maal per jaar (in de maanden mei en november) wordt vastgesteld door de Associatie van Belgische experten Frequentie Maandelijks; Periode 2020M5 2020M6 2020M7 2020M8 2020M9 2020M10 2020M11 2020M12 2021M1 2021M2 2021M3 2021M4 2021M5; Index; Algemeen indexcijfer: 109.45: 109.5 Bedragen Leerlingenvervoer 2021-2022 Bedragen leerlingenvervoer 2021 - 2022 Naar Leerlingenvervoer 18 maart 2021 aan de hand van de stijging van het indexcijfer van de cao-lonen, volgens de in artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs bepaalde systematiek. 1

04/01/2021 Index januari 2021 PC 200. Elk jaar in januari worden de lonen van de werknemers die onder paritair comité 200 (PC 200) vallen aangepast aan de levensduurte. In België wordt dit de indexering van de lonen genoemd Indexering alimentatie in 2021 is 3%. Kinderalimentatie en partneralimentatie in 2021 hoger met maar liefst 3%. Ontvangt of betaalt u alimentatie na de echtscheiding? Dan is het goed te weten dat de hoogte van de alimentatie jaarlijks op 1 januari wordt verhoogd Op 1 juli 2021 en op 1 oktober 2021 worden de prijzen en vergoedingsbasissen van de specialiteiten, bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5°, c), 1), van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ingeschreven in de hoofdstukken I, II, IV, V en VIII van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten. Indexcijfers basis 2013. Schommeling (vorige maand) Afgeleide indexcijfers. 2 laatste maanden. 3 laatste maanden. 05/2021 110,9

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=10

 1. De WIA-loongrens voor 2021 is vastgesteld. Dit bedrag is relevant voor de WGA-hiaatverzekering en WIA-excedentverzekering
 2. 28 Mei 2021. Halve dagen tijdelijke werkloosheid voor werknemers uit de sectoren dienstencheques en leerlingenvervoer Lees meer. 27 Mei 2021. Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan werd geactualiseerd Lees meer. View all news items. Geplande opleidingen
 3. + Registreer je nu gratis en download de oefening bij deze uitleg: https://www.economie-academy.nl/account+ Super goed leren met video voor economie toetsen.
 4. In 2021 is de loonontwikkeling, en daarmee de koopkrachtstijging, meer gematigd. Maar bij de interpretatie van deze cijfers dient bedacht te worden dat ontslagen en weggevallen omzet van zelfstandigen voor een groot aantal mensen een sterk inkomensverlies veroorzaken en dat de overheid een deel van de loonkosten heeft overgenomen
 5. BDB Mei 2021. BDB April 2021. BDB Maart 2021. BDB Februari 2021. BDB Januari 2021. BDB December 2020. BDB November 2020. BDB Oktober 2020. BDB September 2020. BDB Augustus 2020 . Lees hier meer over wat wij doen. B D B Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat! +31 (0) 88 426 16 00 info@bdb.nl
 6. De indexering van de personele kosten gebeurt op basis van een percentage dat de overheid vaststelt: de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). De OVA wordt berekend op basis van cijfers die het Centraal Planbureau publiceert. Voor de tariefberekening gebruiken wij de cijfers die het CPB publiceert (meestal in maart) in het Centraal Economisch Plan

Index search Statbe

Tijdsbesparing Bespaar u de wederkerende administratieve rompslomp bij de indexering van huurprijzen. Voer éénmalig de gegevens in van het (ver)huurcontract en MyIndex zorgt voor de correcte indexering gedurende de volledige looptermijn, u beslist uiteraard jaarlijks zelf of MyIndex de berekening van de nieuwe huurprijs mag doorvoeren https://www.osacademie.nl - economie uitlegIn dit filmpje laten we je het verschil zien tussen het berekenen van indexcijfers en procentuele verandering en h..

Consumenten Prijsindexcijfer (CPI) - (economie uitleg

Huurindexatie Statbe

Indexering 2021 van de loongrenzen in de Arbeidsovereenkomstenwet vrijdag 11 december 2020 De loongrenzen in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 worden jaarlijks aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden Indexering kinderalimentatie 2021. Wat is de indexering kinderalimentatie voor 2021? Het indexeringspercentage voor 2021 bedraagt 3%.. U kunt hier snel en makkelijk het nieuwe alimentatiebedrag voor volgend jaar berekenen. Hierna kunt u uw ex informeren over deze verhoging als hij of zij daar zelf niet aan denkt Don't miss out on your next holiday. Visit ba.com and find our lowest prices! Plan ahead for our best 2021 offers. We look forward to welcoming you back on board Deze looncriteria worden jaarlijks herzien aan de hand van het indexcijfer van de cao-lonen. Op basis van deze berekening worden de looncriteria vanaf 1 januari 2021 verhoogd. Nieuwe bedragen. Met ingang van 1 januari 2021 gelden voor kennismigranten de volgende minimum bruto looncriteria per maand exclusief 8 procent vakantiegeld

Gezondheidsindex Statbe

 1. De huidige maatregelen rond COVID-19 hebben een impact op de berekening van het indexcijfer. Zoals hierboven vermeld heeft dat in praktijk voor de maand maart 2021 tot gevolg dat er voor buitenlandse reizen een indexverhogend effect is omwille van het doortrekken van de prijzen met seizoenscorrectie van vorig jaar. Voor hotelkamers is er een indexverlagend effect omwille van dezelfde reden
 2. Een indexcijfer is een getal dat aangeeft hoeveel iets in een bepaalde periode is veranderd ten opzichte van een afgesproken tijdstip. Februari 2021 - Les met 30 slides. Economie Middelbare school vwo Leerjaar 3. 1.4 Het boodschappenmandje van het CBS. Augustus 2018 - Les met 42 slides door Eieren voor je geld
 3. indice des prix a la consommation indexcijfer der consumptieprijzen pag. 2/31 base/basis 1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996 2004 maand/mois 1 396,00 54,45 13,12 10,09 8,49 6,18 4,02 2,97 2,42 2,11 2 420,00 57,75 13,91 10,71 9,00 6,55 4,27 3,15 2,57 2,24 3 445,00 61,19 14,74 11,34 9,54 6,94 4,52 3,34 2,72 2,37 4 461,00 63,39 15,27 11,75 9,88 7,19 4,69 3,46 2,82 2,4
 4. g words for indexcijfer » What rhymes with indexcijfer? This page is about the various possible words that rhymes or sounds like indexcijfer.Use it for writing poetry, composing lyrics for your song or co
 5. Voor september 2018 is het indexcijfer vastgesteld op 103,95. Procentueel is dat een verhoging van 2,6. Dit betekent dat deze bedragen met ingang van 1 januari 2021 worden verhoogd met 2,6 %
 6. De bedragen volgen de evolutie van het indexcijfer. Vanaf 1 januari 2021 mogen maximaal de volgende forfaitaire bedragen toegekend worden aan vrijwilligers: maximum € 35,41 per dag en € 1.416,16 per jaar
 7. Geldend van 01-01-2021 t/m heden. Toon relaties in LiDO Kostenwet invordering rijksbelastingen; waarin het indexcijfer van de zevende respectievelijk negentiende aan het kalenderjaar voorafgaande maand voor het eerst, al dan niet voorlopig, wordt gepubliceerd

Index & Loon SD Wor

Het indexcijfer voor 2021 is 3%. Reclame en bescherming kinderen. Vanaf 1 januari 2021 krijgen kinderen die op de publieke omroep naar kinderprogramma's kijken, geen reclame meer te zien. Ook mag de publieke omroep geen reclame meer laten zien op al haar online platforms Consumentenorganisatie Test Aankoop doet jaarlijks een enquête naar de mate waarin gezinnen hun uitgaven kunnen betalen. Uit de laatste bevraging, van eind vorig jaar, blijkt nu dat de Belgische huishoudens in coronajaar 2020 gemakkelijker hun uitgaven konden betalen dan in 2019.. Concreet: 71 procent van de bijna 5.000 bevraagden zegt dat de crisis geen impact heeft gehad op het. Uitleg over rekenen met indexcijfers op economielokaal voor vwo

Consumentenprijzen - CB

De bouwindex wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de formule (0,40 s/ S + 0,40 i/I + 0,20), waarbij : s en S zijn de officiële lonen in de bouwnijverheid voor de categorie A zone 1, respectievelijk tien dagen voor de beschouwde datum en op 1 januari 1994; i en I zijn de indexen van de bouwmaterialen, zoals van kracht op 1 november 1993 Tot dan vormen de oude Index I en de nieuwe Index I 2021 beiden geldige alternatieven voor het maandelijks indexcijfer in de zin van de Woningbouwwet. De andere samengestelde indexen (K1, K2, M, .) of OW-waarden wijzigen in dit stadium niet Smid70 schreef: ↑ 26 mei 2021 16:48 Uit het artikel: Hij vergeleek het gehele marktaandeel van de landelijke radiostations tijdens de de periode maart/april 2021 met het marktaandeel op de FM. Vervolgens berekende hij op basis van die vergelijking een indexcijfer, waarbij hoe hoger dat cijfer hoe meer mensen er relatief gezien via de FM luistere In april 2021 is de stemming onder ondernemers in de industrie verder verbeterd. indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer 2020 staat weer voor de deur en voor veel vastgoedeigenaren betekent dit dat ze ook per 1 januari de huur mogen verhogen. Rond deze tijd van het jaar krijgen wij van de Online Bedrijfsmakelaar daarom veel vragen over hoe de huurverhoging precies berekend dient te worden.. Daarom dachten wij; laten wij eens een duidelijke uitleg geven zodat u zelf gemakkelijk de huurverhoging kunt berekenen

Loonindex - Wanneer is de volgende indexaanpassing

CONTRIBUTIES EN HEFFINGEN 2021 Indexering Conform artikel 20 lid i van het Algemeen Reglement worden alle bedragen ter zake van contributies en heffingen elk jaar automatisch aangepast op basis van het indexcijfer voor de prijzen, zoals deze wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemeenten hebben sinds 2015 de verantwoordelijkheid gekregen voor de Jeugdhulp en een aantal nieuwe taken in de Wmo. Voor Jeugdhulp en Wmo hebben gemeenten de opdracht om bij de inkoop te waarborgen dat er een goede verhouding is tussen de prijs en de kwaliteit van de hulp. Dit is geregeld in de artikelen 2.6.6. van de Wmo en 2.12 van de Jeugdwet. Voor Wmo-ondersteuning geldt er een AMvB. Alle parameters zijn bekend om de indexaanpassing van de lonen in PC 200 (APCB - Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden), die gebaseerd is op de ontwikkeling van de gezondheidsindex, te berekenen. De indexaanpassing van de lonen in PC 200 zal 0,95% bedragen op 1 januari 2021 Voor 2021 is het percentage vastgesteld op 3 procent. Zelf regelen! Veel mensen denken dat die indexering automatisch gaat. Dit is niet het geval. Alimentatieontvangers- en betalers moeten dit zelf in de gaten houden en toepassen. Betaal jij alimentatie, pas het bedrag dan op tijd aan Algemene indexcijfer onder 100 Gepubliceerd op: 12 maart 2021 Na jarenlange groei staan de meeste ondernemers er na een heftig coronajaar slecht voor, blijkt uit de Amsterdam City Index 2021

Prijzen - CB

Datum indexering per: Benodigd cijfer: De huurverhoging: 1 juli 2021: 1 maart 2021: 1,9%: 1 juni 2021: 1 februari 2021: 1,8%: 1 mei 2021: 1 januari 2021: 1,6%: 1 april 2021 Ook voor de indexering van deze bedragen voor het jaar 2020 dient het door het CBS voor het jaar 2021 vastgestelde indexcijfer voor de contractuele loonkosten voor de overheid te worden gehanteerd, met dien verstande dat met betrekking tot het uurtarief de contractuele loonstijging per uur bepalend is

In het nieuws Archives - Lina advocatenCPBW - ACV Agfanieuws Archieven | Pagina 10 van 75 | BoschlandFLORON Verspreidingsatlas | Pilosella piloselloides

01.01.2021 - Herwaarderingscoëfficiënt - 1,0032 - Coefficient de revalorisation - 1,0032 152,24 01.03.2020 - Na indexaties - Après indexations 151,75. 01/01/2021 Brugpensioen CAO nr. 17 Prépension CCT n° 17 - Nieuw indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden 43.394,86 01.01.201 Inflatie Nederland 2020 (CPI) - Onderstaande inflatie tabel en grafiek geven een overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse inflatie in 2020: CPI Nederland 2020. De inflatie is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI), voor de meeste landen is dit de belangrijkste inflatie-indicator Het indexcijfer cao-lonen per uur bevat de volgende elementen: Het loon voor de normale arbeidstijd, eventueel verhoogd met: compensatie van het werknemersdeel van de pensioenpremi Op de hoogte blijven van interessant juridisch nieuws? Bekijk dan zeker de blog van Ingentia Advocaten. Van nuttige tips tot interessante artikels over juridische onderwerpen. Je leest het hier Artikel M. Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2021. De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2021, 110.51 punten bedraagt, tegenover 110.21 punten in februari 2021, hetgeen een stijding van 0.30 punt of 0.27 % betekent

 • Free blockchain as a Service.
 • Administrative Assistant cryptocurrency.
 • Eliel Saarinen Cranbrook.
 • Free download Forex robot full version 2020 for android.
 • How to spam cc fullz.
 • Dubai lyxigaste hotell.
 • MARA stock.
 • Risk Intelligence Avanza.
 • Bästa småbolagsfonden rika tillsammans.
 • Statistik Stockholm.
 • Buy gold Switzerland.
 • Äldreboende Stockholm stad.
 • 1 oz Gold Bar PAMP Suisse Fortuna.
 • Altan i sydvästläge.
 • Skandia Norden.
 • Cardano kurz.
 • Onl8ne casino.
 • Haven Protocol debit card.
 • CBS payroll Login.
 • Förvärvstillstånd Gotland.
 • Ordet gällt.
 • USDC Coin.
 • Svenska Spel Casino Logga in.
 • SHH Bostad Borstahusen.
 • TerraNet Holding B aktie.
 • Gmail login email.
 • EPS kupa.
 • Mäklarutbildning pris.
 • Uppställningsplats husvagn Skåne.
 • Förstening.
 • SolTech Energy riktkurs.
 • Дон Периньон 1957.
 • EPS kupa.
 • Defense contractor business for sale.
 • Amazon betalen met iDEAL.
 • Elon Musk Cyberpunk.
 • Aandelen in bedrijf kopen als werknemer.
 • Företag Norrköping lista.
 • Microtrends 2020.
 • Hus Sicilien 1 euro 2020.
 • Richards Bay Minerals Learnerships.